Maurolicus muelleri (lõheheeringas)

Maurolicus muelleri [ingl k Pearlside] on kalaliik perekonnast Maurolicus. See perekond kuulub süvakirveslaste (Sternoptychidae) sugukonna alamsugukonda Maurolicinae. Liigil, perekonnal ja alamsugukonnal puuduvad eestikeelsed nimed, kuivrd tegemist on uute taksonitega - enamus perekonna liikidest on kirjeldatud eelmise sajandi 90-ndatel ja 1979 aastal eestikeelsena ilmunud Loomade Elu 4-ndas köites Kalad pole ka veel ära toodud alamsugukonda Maurolicinae.

Inglise keeles on selle kalaliigi nimedeks Pearlside,Mueller's pearlside vi Mueller's bristle-mouth fish, soome keeles on tema nimeks Lyhtysukasuu, norra keeles Laksesild, rootsi keeles Laxsill, saksa k Leuchtsardine vi Lachshering, vene k Мауролик. Et Norras, Rootsis, Taanis ja Saksamaal on kalanimi kokku pandud lhest ja heeringast, nimetame ka siinse artikli kontekstis selle kala lheheeringaks, ehkki tal pole lähemat sugulust ei lhe ega heeringaga.Lheheeringas on pisikene kala, kes vib kasvada kuni 7-8 cm pikkuseks. Vanus kuni 4 aastat.
Erinevalt enamusest süvakirveslastest on lheheeringas üsna tavapärase, proportsionaalse kehakujuga. Ülalt on kala tume, siniroheline, küljed kaetud hbedaste soomustega, mis tulevad kergelt lahti. Silmad suunatud külgedele. Tema alakehal paiknevad paarisridadena helenduselundid, fotofoorid.
Kudemine vib toimuda märtsist septembrini; 200-500 marjatera, mis tusevad veepinna lähedale.

helenduselundid lheheeringa kehal

Eluviis on mesopelaagiline: päevasel ajal viibivad kalad sügavamal, tavaliselt 150-250 meetri sügavusel, kuid vivad olla ka kuni 1500 meetri sügavusel. Öösel tusevad lheheeringad krgemale, tavaliselt umbes 50 m sügavusele, kuid vivad tulla toituma ka veepinnale. Toituvad peamiselt tillukestest koorikloomadest (aerjalgsed, krill), ise on aga toiduks paljudele röövkaladele.

Levila Phjamerel

Levila on väga lai, kuid jääb peamiselt Atlandi ookeanisse. Leidub Luna-Ameerika vetes, Lääne-Aafrika rannikul, Vahemeres, Islandi ümbruses. Elab ka Phjameres ning teda leidub paljudes Norra fjordides.

Tööndusliku püügikalana on lheheeringa tähtsus väike, huvikalastajale pakub mningat huvi vaid söödakalana teiste kalade püüdmisel.

Allikad:
http://www.fiskipedia.no/node/108
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachshering
Euroopa kalad, Tallinn 2006
Kalale.ee KIK