kalade loend U-Ü

U

ubanga (?)
ugai (?)
uimselg (?)
uimtiib (?)
Ukraina jõesilm (?)
Ukraina raamkarp (?)
Ukraina soomuskarp (?)
ulk (?)
ultrapoisur (?)
ultsiin (?)
ulvaaria (?)
umbriin (?)
Ungari jõesilm (?)
unihai (?)
unimudil (?)
unine hiidmudil (?)
upokororo (?)
uriseja (?)
uruangerjas (Taenioconger lonissimus) [ingl. Garden Eel]
urume (?)
Usbeki haugtõugjas (?)
usjas purakala (?)
Ussuuri piitssäga (?)
Ussuuri siig (?)
uurikangerjas (?)
uusfalloskurk (?)
uusharriott (?)
uuskoerkala (?)
Uusmeremaa kilu (?)
Uusmeremaa kolpoiseluts (?)
Uusmeremaa kolmuim (?)
Uusmeremaa kotkakeel (?)
Uusmeremaa merluus (Merluccius australis), sgk merluuslased, [Southern hake] 
Uusmeremaa pihklane (?)
Uusmeremaa pooharjus (?)
Uusmeremaa teravninakala (?)
Uusmeremaa piitsmerluus (Macruronus novaezelandiae), sgk merluuslased, [Blue grenadier, Hoki]
uusmeripärlsilmad (?)
uusmudil (?)
uuspeetrikala (?)
uussarvhammas (?)
uus-sarvkala (?)

V

vaalhai (Rhincodon typus), sgk vaalhailased
vaaljääkala (?)
vaalkala (?)
vaaphaug (?)
vagelangerjas (?)
vagupea (?)
vahemere meripoisur (?)
vahemere merisarvik (?)
vahemere mora (?)
vahemere mureen (?)
vahemere okasturi (?)
vahemere peensoomusnina (?)
vahemere päriskolmuim (?)
vahemere rombkala (?)
vahemere siilikhammas (?)
vahemere stauriid (?)
vahemere vintaloosa (?)
vahemere värtenkala (?)
vahemere uimtiib (?)
vahuu (?)
vaikse ookeani heeringahai (?)
vaikse ookeani idaheeringas (?)
vaikse ookeani kolmsaba (?)
vaikse ookeani mat¹ueel (?)
vaikse ookeani meriahven (?)
vaikse ookeani merilatikas (?)
vaikse ookeani merluus (Merluccius productus), sgk merluuslased, [North Pacific hake]
vaikse ookeani mintai (?)
vaikse ookeani nokistont (?)
vaikse ookeani pisitursk (?)
vaikse ookeani polaarhai (?)
vaikse ookeani sardiinike (?)
vaikse ookeani tursk (Gadus macrocephalus) [Pacific cod]
vaip-harjashammas (?)
vaipkala (?)
vakssäga (?)
valamo siig (?)
valge ameerikaluts (?)
valgeamuur (Ctenopharyngodon idella), sgk karpkalalased
valge baikali harjus (?)
valgekõhtlest (?)
valgekõht-meriahven (?)
valgekõht-poolsoomushärg (?)
valge lasntuur (?)
valgelatikas (?)
Valge mere idaheeringas (?)
Valge mere tursk (?)
valge müntkala (?)
valge odanina (?)
valgesiig (?)
valgesilm (?)
valgetint (?)
valge tsirriin (?)
valge tsükloton (?)
valge tuur (?)
valgetähniline nolgus (?)
valge varjukala (?)
valgevööt-kivikoha (?)
valkjaskala (?)
valkjas nomeus (?)
valgeuim-rünt (?)
varenhu (?)
varjukala (?)
vasarhai (Sphyrna), perekond, sgk vasarhailased
vasarhailased (Sphyrnidae), sugukond
varssilm (?)
Vene ketaslõug (?)
Vene tuur (?)
Vene võldas (?)
Venetsueela kääbuskiriahven (?)
verekarva nürihammasangerjas (?)
vesihunt (?)
vesipeasäga (?)
vetikaõgija (?)
Vietnami haugtõugjas (?)
viidikas (Alburnus alburnus), sgk karpkalalased
viievöödiline pardpuntius (?)
viilkala (?)
viirkala (?)
viispoiselutsud (?)
viissõrmkala (?)
viisvööt-hammaskardinal (?)
vikerateriin (?)
vikerforell (Oncorhynchus mykiss), sgk lõhelased, pärit Põhja-Ameerikast, kasvatatakse kasvandustes, Eestis levinud kasvandustest loodusesse
vikerkala (?)
vikersäga (?)
Viktooria liithammassäga (?)
vilekala (?)
vimb (Vimba vimba), sgk karpkalalased
vingerjas (Misgurnus fossilis), sgk hinklased
vinträim ehk vintaloosa (Alosa fallax), sgk heeringlased
virgats-trematoom (?)
Virginia vöötkala (?)
vitjasiell (?)
vladislaavia (?)
vobla (?)
volangkala (?)
volangkõht (?)
volanguim (?)
Volga aloosa (?)
vrakkahven (?)
võikala (Pholis gunnellus), sgk võikalalased
võitluskoonkala (?)
võldas (Cottus gobio), sgk. võldaslased
võldas (Cottus), sgk võldaslased
võldasahven (?)
võldassarv (?)
võrkjas mureen (?)
võrk-ketaskala (?)
võõrsäga (?)
vähehammas-pihklane (?)
vähehärg (?)
väheselgroolüliline heeringas (?)
vähesoomus-tähetarkkala (?)
väike arrpi (?)
väike ebakotkaskala (?)
väike ebalasntuur (?)
väike elevantkala (?)
väike kongosalmler (?)
väike kuuppea (?)
väike lõunatint (?)
väike meriahven (?)
väike mudil (Pomatoschistus minutus), sgk mudillased
väike niitpuri (?)
väike ogahai (?)
väike kottangermudil (?)
väike piitssäga (?)
väike plankmudil (?)
väike rüüsäga (?)
väike seanina (?)
väike süstikahven (?)
väike tobias (Ammodytes tobianus), sgk tobiaslased
väike tsirriin (?)
väike tumekala (?)
väike õlikala (Comephorus dybowskii), sgk [Comephoridae]
väike ürguim (?)
väikesilm-härjake (?)
väikekihvtint (?)
väikesuu-forellahven (?)
väikesuu-kaptenkala (?)
väikesuu-kongrio (?)
väikesuulest (?)
väikesuutint (?)
väiketuun (?)
väikeuim-kloaagikala (?)
värtenkala (?)
värvukala (?)
väärislõhe (?)
vöödiline ant¹oa (?)
vöödiline ebaharjus (?)
vöödiline harjashammas (?)
vöödiline haugfundulus (?)
vöödiline karnegiell (?)
vöödiline kiisk (?)
vöödiline kirurgkala (?)
vöödiline kitsassuukala (?)
vöödiline koratsiin (?)
vöödiline kuningmakrell (?)
vöödiline kääbussuu (?)
vöödiline lihhia (?)
vöödiline lükood (?)
vöödiline lüürakala (?)
vöödiline merihuulkala (?)
vöödiline merikukk (?)
vöödiline merikult (?)
vöödiline merikurvits (?)
vöödiline meriküüs (?)
vöödiline meriroosahven (?)
vöödiline niituim (?)
vöödiline nokkhammaskala (?)
vöödiline noolhaug (?)
vöödiline odanina (?)
vöödiline piitsselg (?)
vöödiline pisidaanio (?)
vöödiline polaarlest (?)
vöödiline riffkala (?)
vöödiline riffahven (?)
vöödiline salebootsja (?)
vöödiline sardiinike (?)
vöödiline seriool (?)
vöödiline silepeamureen (?)
vöödiline tiibkala (?)
vöödiline tiiger-lamepea (?)
vöödiline torukärss (?)
vöödiline trematoom (?)
vöödiline varjukala (?)
vöödiline võikala (?)
vöötahven (?)
vöötgirell (?)
vööthai (?)
vöötheeringas (?)
vöötkala (?)
vöötkeel (?)
vöötkolmsaba (?)
vöötnandus (?)
vöötnina (?)
vöötpea (?)
vöötsaba-lippuim (?)
vöötsaba-läikahven (?)
vöötsabatetra (?)
vöötterpuug (?)
vööttuun (?)
vööturiseja (?)

W

whwatlandi ogalik (?)

Õ

õgija (?)
õlihärg (?)
õlikala (Comephorus), sgk Comephoridae
õngitseja, vt euroopa merikurat
õngkala (?)
õudnäsalik (Synanceia), sgk Synanceiidae

Ä

ärn (Thymallus thymallus), sgk harjuslased
äslik (?)

Ü

üksuimterpuug (?)
ükssarv (?)
ümarheeringas (?)
ümarkala (?)
ümarkoonkala (?)
ümarküüskala (?)
ümarmudil (Neogobius melanostomus)
ümarsuu-pihklane (?)
ümar puntius (?)
ümar sardinell (?)
ümar sigarstauriid (?)
ürguim (?)

Vaata lisaks:

kalade loend A-G
kalade loend L-O
kalade loend L-O
kalade loend P-T
Kalale.ee KIK