Ülemine paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv, Sillamäe keskmine paisjärv)

Ülemine paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv), ka Sillamäe keskmine paisjärv

Ida-Virumaal, Sillamäe linnas asuv paisjärv. Avalik veekogu
Paisjärv asub Stke jel.

Pindala 12 ha, kaldajoone pikkus 2 435 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6590082 59°23'41" N
Y 713232 27°45'17" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri koodVEE2073520


Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Sõtke paisjärv (Sillamäe ülemine paisjärv)
Alumine paisjärv (Sillamäe alumine paisjärv)
Kalale.ee KIK