Vihula veskijärv

Vihula veskijärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Vihula küla juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Lahemaa rahvuspargi alal. Järve läbib Mustoja.

Veepeegel 2,1 ha, 3 saart 0,3 ha, pindala kokku 2,4 ha, kaldajoone pikkus 1 861 m

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6602912 59°32'44" N
Y 623588 26°11'6" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Registri kood VEE2088790

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK