Parkali paisjärv

Parkali paisjärv

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Vsupere küla juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Lahemaa rahvuspargi alal. Järve läbib Pikapllu oja (Reooja).

Pindala 0,2 ha, kaldajoone pikkus 260 m
maht 23 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6598700 59°30'39" N
Y 611978 25°58'40" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Kalgiveeline, rohketoiteline
Registri kood VEE2003840

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee/
http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK