Jõepere järv (Jõepere allikajärv)

Jõepere järv, ka Jõepere allikajärv

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Jõepere külas asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järvest saab alguse Loobu jõgi

Veepeegel 3 ha, kaldajoon 1188 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6574192 59°17'15" N     
624543 26°11'8" E     

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
KKR kood: VEE2022610

Kadrina-Assamalla tee äärde jääv Jõepere järv kasvab kinni.
Foto: erakogu / Virumaa Teataja

Et järv on tugevalt eutrofeerunud, siis selle kinnikasvamise vältimiseks eraldati KIKi poolt saneerimistöödeks MTÜ-le Eesti Jõgede Taastamise Ühing 2010-nda aasta lõpus üle 7 miljoni krooni.   

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK