Palmse tiik 1

Palmse tiik 1

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Palmse külas asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Asub Lahemaa rahvuspargis, Palmse pargis
Järve läbib Palmse oja

Veepeegel 0,7 ha, kaldajoon 605 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6599064 59°30'52" N
Y 610720 25°57'21" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
KKR kood:VEE2003810

Allikad:
Kalale.ee KIK