Valgma järv (Pundi järv)

Valgma järv,kaPundi järv

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Jepere küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Loobu jgi

Pindala 0,3 ha, kaldajoon 492 m, pikkus 230 m, laius 130 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6574799 59°17'35" N
Y 624117 26°10'42" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Kalale.ee KIK