Suurlaugas (Selisoo Suurlaugas, Seli Suurlaugas, Suur Kõrve järv)

Suurlaugas,kaSelisoo Suurlaugas, Seli Suurlaugas, Suur Krve järv

Ida-Virumaa Mäetaguse valla Metsküla küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 2,5 ha, kaldajoon 1252 m, pikkus 270 m, laius 170 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6563647 59°10'13" N
Y 686635 27°15'53" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, rabade huumustoiteline
KKR kood: VEE2034600

Selisoo Suurlaugas. Foto: goestonia.ee
Kalale.ee KIK