Pesujärv (Jõuga Pesujärv, Jõugu järv, 2. Jõuküla järv)

Pesujärv,kaJuga Pesujärv,Jugu järv, 2. Juküla järv

Ida-Virumaal, Iisaku vallas, Juga küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Asub Kivinmme maastikukaitsealal

Veepeegel 1,8 ha, pikkus 220 m, laius 110 m, kaldajoon 556 m, suurim sügavus 9,5 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6562063 59°9'11" N
Y 693771 27°23'16" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline, vähetoiteline
KKR kood:VEE2035000

PesujärvPesujärv. Foto: seil7 / panoramico.com

Ida-Viru maakonnas, 6 km Iisakust kirde pool, paiknebJuga (Juküla) järvestik, mis koosneb neljast kirde-edela suunas piklikust pisijärvest (Pesu-, Lina-, Liiv- ja Armise järv).

Rühma loodepoolseim järv on Pesujärv (Jugu järv, 2. Juküla järv), mille pindala on 2,0 ha, suurim sügavus 9,5 m (sellest 2,5-3,0 m hljuvat muda). Sügavaim koht on järve keskosast kirde pool. Metsajärv krgete, väga järsult vette langevate kallastega; ainult järve otstes on kaldad madalamad, rabastuvad. Vett palistab kitsas turbasamblane tsikuriba, mis katkeb loodekalda keskosas, kus on lik liivast, kuid järsult süvenevat kaldavöödet.

Umbjärv, mille vesi on suvel tugevasti kihistunud (pinna- ja phjavee temperatuuride vahe 1959. a. augustis 11,8 kraadi). Ajal, mil pinnakihid on hapnikuga üleküllastunud, on sügavamal hapnikupuudus ja esineb väävelvesinik. Suvel on vesi tavaliselt oliivroheline vi kollakasroheline ja vähe läbipaistev (0,5-1,1, harva 2,1 m); muul ajal on läbipaistvus varieeruv.
Järv on taimestkuvaene (8 liiki). Fütoplankton on väga rikkalik. Järves leidub ka palju ikkesvetikaid, teiste seas haruldasi liike. Keskmisel hulgal leiduvad zooplanktonis on samuti mitmeid haruldusi, nagu näiteks järve-kammjalg, raba-jämekoodik ja oga-aerik; kahte viimast on heledaveelistest järvedest leitud üliharva (heledaveelistes järvedes esinevad nad Alpides ja kaugel phjas). Phjaloomastikus esineb haruldasi rullikulisi ja karpvähilisi.

Kalastik on väga liigivaene – olevat ainult kokre, varem olnud ka ahvenat. Järves elutseb veekonn; Pesujärv on selle liigi kige phjapoolsem leiukoht Eestis.

Teaduse jaoks suure tähtsusega järv selle erakordselt huvitava koosseisuga elustiku tttu. Hinnatav ka kui ümbruskonna parim suplusjärv ja maastiku kaunistaja/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Jõuga järvestik (Jõuküla järvestik)
Kalale.ee KIK