Liivjärv (Jõuga Liivjärv, Jõugu järv, 1. Jõuküla järv)

Liivjärv, ka Juga Liivjärv,Jugu järv, 1. Juküla järv

Ida-Virumaal, Iisaku vallas, Juga küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Asub Kivinmme maastikukaitsealal

Veepeegel 1,7 ha, pikkus 250 m, laius 100 m, kaldajoon 562 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6561849 59°9'4" N
Y 693743 27°23'14" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline, vähetoiteline
KKR kood:VEE2035100

Ida-Viru maakonnas, 6 km Iisakust kirde pool, paikneb Juga (Juküla) järvestik, mis koosneb neljast kirde-edela suunas piklikust pisijärvest (Pesu-, Lina-, Liiv- ja Armise järv).

Juga Liivjärv asetseb Pesujärvest vahetult luna pool, kitsa vallseljaku taga keset metsa. Ilus krgete kallastega järv, mille pindala on 2,2 ha ja sügavus kuni 8,3 m. Lunakallas on liivane, teistes kaldalikudes kasvab vee peal tsik.
Kihistunud veega umbjärv. Taimestik on vähene, kuid liikidelt siiski rikkam kui Pesu- ja Linajärves. Fütoplankton on vähene, ka zooplanktonit pole kuigi rohkesti. Erakordselt huvitav on aga phjaloomastik. Nii on T. Timm siit leidnud liiki Rhyacodrilus coccineus, mis on vib-olla Antsülüsjärve relikt, A. Järvekülg aga haruldase karpvähilise Candona stagnalis. Muudest loomadest on Liivjärves teada veekonn. Kaladest leidub vaid kokre.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Jõuga järvestik (Jõuküla järvestik)
Kalale.ee KIK