Laukasoo laugas 2

(Laukasoo laugas 2)

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Uusküla küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Lahemaa rahvuspargis. Umbjärv.

Kuulub järverühma, milles on 3Laukasoo laukanimelist veekogu, mis on Kalapeedias eristatud järjenumbritega 1-3 jaLaukesoo laugas.

Veepeegel 2,5 ha, 1 saar 0,03 ha, kaldajoon 1512 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6597028 59°29'50" N
Y 607321 25°53'41" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline;rabade huumustoiteline
KKR kood:VEE2001120

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK