Laukasoo laugas 1

(Laukasoo laugas 1)

Lääne-Virumaal, Vihula vallas, Uusküla küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Lahemaa rahvuspargis. Umbjärv.

Kuulub järverühma, milles on 3 Laukasoo lauka nimelist veekogu, mis on Kalapeedias eristatud järjenumbritega 1-3 jaLaukesoo laugas.

Veepeegel 3,2 ha, 10 saart 0,8 ha, pindala kokku 4 ha; kaldajoon 3701 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6597408 59°30'2" N
Y 607750 25°54'9" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline;rabade huumustoiteline
KKR kood:VEE2001150

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK