Järvesoo laugas 2

(Järvesoo laugas 2)

Lääne-Virumaal, Vinni vallas, Rasivere ja Suigu külade juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.
Paikneb Tudusoo looduskaitsealal.

Veepeegel 1,9 ha, 2 saart 0,1 ha, pindala kokku 2 ha; kaldajoon 1467 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6561336 59°9'40" N
Y 657980 26°45'44" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline;rabade huumustoiteline
KKR kood:VEE2034380

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK