Heinasoo järved 4

(Heinasoo järved4)

Ida-Virumaal, Illuka vallas, Kamarna küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Agusalu maastikukaitsealal

Veepeegel 0,4 ha, kaldajoon 390 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6553076 59°4'5" N
Y 702946 27°32'23" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline;rabade huumustoiteline
KKR kood:VEE2035340

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK