Jaagu järv

Jaagu järv

Harjumaal, Nissi vallas, Lepaste küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,9 ha, kaldajoon 1736 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6548787 59°4'39" N
Y 508634 24°9'2" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2040110

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK