Härgesoo tiik

(Härgesoo tiik)

Harjumaal, Kernu vallas, Allika küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
  
Veepeegel 1 ha, kaldajoon 501 m, keskmine sügavus 1,5 m
Valgala 8,8 km2
Maht: 13 tuh m3
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6561144 59°11'16" N 
527550 24°28'55" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond   
KKR kood: VEE2029240

Allikad:   
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK