Kurtna tiigid 2

(Kurtna tiigid 2)

Harjumaal, Saku vallas, Kurtna küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Viba oja

Veepeegel 1,9 ha, kaldajoon 960 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6565256 59°13'25" N
Y 541004 24°43'5" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2006370

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK