Kurtna tiigid 1

(Kurtna tiigid 1)

Harjumaal, Saku vallas, Kurtna küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Viba oja

Veepeegel 1,8 ha, kaldajoon 861 m
Valgala 10,5 km2

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6565280 59°13'26" N
Y 540595 24°42'39" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2006360

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK