Vahakulmu järv (Vahakulmu paisjärv)

Vahakulmu järv, kaVahakulmu paisjärv

Lääne-Virumaal, Tapa vallas, Vahakulmu küla lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järve läbib Valgejgi

Veepeegel 3,8 ha, kaldajoon 1171 m, keskmine sügavus 1,8 m
Valgala 121,8 km2
Maht: 68 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6569160 59°14'40" N
Y 617581 26°3'38" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2071610

Haug, särg, ahven, linask. /Kalale.ee foorum/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK