Roobuka paistiik

Roobuka paistiik

Harjumaal, Saku vallas, Kiisa alevikus asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Asub Keila jel

Veepeegel 2,1 ha, kaldajoon 1094 m, keskmine sügavus 1,5 m, suurim sügavus 2 m
Valgala 4 km2
Maht 30 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6566068 59°13'52" N
Y 538633 24°40'36" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2006380

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK