Laitse veehoidla

Laitse veehoidla

Harjumaal, Kernu vallas, Kebila ja Laitse külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Vasalemma jgi

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 631 m
Valgala 87,5 km2
Maht 9 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6563032 59°12'18" N
Y 524162 24°25'22" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2029250

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK