Kurtna paisjärv

Kurtna paisjärv

Harjumaal, Saku vallas, Kurtna küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Koosi oja

Veepeegel 3,7 ha, kaldajoon 1782 m
Valgala 3,4 km2
Maht 20 tuh m3

kiisakas - Kurtna paisjärv
Kurtna paisjärv. Foto: Viktor Bursov / kalale.ee

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6565654 59°13'38" N
Y 540752 24°42'49" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2006350

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK