Kiviloo paisjärv

Kiviloo paisjärv

Harjumaal, Raasiku vallas, Kiviloo küla lähedal asuv paisjärv. Mittevalik veekogu
Järve läbib Jelähtme jgi

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 363 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6572613 59°17'8" N
Y 571391 25°15'9" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2006710

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK