Haiba veehoidla

Haiba veehoidla

Harjumaal, Kernu vallas, Haiba küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Haiba peakraav

Veepeegel 1,5 ha, 4 saart 0,7 ha, pindala kokku 2,2 ha; kaldajoon 1242 m
Maht 22 tuh m3

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6554734 59°7'49" N 
526810 24°28'5" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2028930

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK