Vahessaare järv

Vahessaare järv

Järvamaal, Paide vallas, Vbu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Krvemaa maastikukaitsealal

Veepeegel 3,1 ha, kaldajoon 8443 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6548744 59°4'7" N
Y 586553 25°30'32" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2041910

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK