Tallekesejärv (Tallekese järv)

Tallekesejärv,kaTallekese järv

Harjumaal, Juusaku vallas, Koitjärve küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Phja-Krvemaa maastikukaitsealal

Veepeegel 2,8 ha, kaldajoon 2298 m, pikkus 560 m, laius 150 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6587622 59°24'56" N
Y 596180 25°41'38" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2003010

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK