Süsijärv

Süsijärv

Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Piisupi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Porkuni maastikukaitsealal

Veepeegel 1,3 ha, kaldajoon 506 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6567746 59°13'47" N
Y 624944 26°11'20" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Alkalitroofne e. allikatoiteline
KKR kood:VEE2033550

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK