Sopi järvik

Sopi järvik

Raplamaal, Rapla vallas, Koigi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Rabivere rabas

Veepeegel 2,5 ha, kaldajoon 682 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6551100 59°5'47" N
Y 542980 24°44'59" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2030010

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK