Sopi järv (Sopi järvik)

Sopi järv, kaSopi järvik

Raplamaal, Rapla vallas, Koigi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Rabivere rabas

Veepeegel 2,3 ha, kaldajoon 1071 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6550721 59°5'34" N
Y 543358 24°45'23" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2030020

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK