Rõõsa järv

Rsa järv

Harjumaal, Kue vallas, Rsa küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Paikneb Paunküla maastikukaitsealal

Veepeegel 1,9 ha, kaldajoon 517 m, pikkus 180 m, laius 130 m, suurim sügavus 2 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6557402 59°8'55" N
Y 574254 25°17'51" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Keskmise karedusega kihistumata;kalgiveeline rohketoiteline
KKR kood:VEE2030400

Rsa järv on vahetult Tallinna-Tartu maantee ääres, sellest läänes asuv pisijärv (1,7 ha), Paunkülast umbes 1 km loode pool. Järvest lunas ja loodes kerkivad metsased künkad, mujal on kaldad madalamad, kuid vrdlemisi kvad. Suuremat osa järvest piirab mets, ainult maantee pool on Rsa metsavahi pllu- ja heinamaa. Veepeeglit ümbritseb enamasti tsikuring, mis katkeb kirde- ja läänekalda juures. Järv pole kuigi sügav (4,5 m, sellest puhast vett üksnes 3-3,5 m), kuid süveneb kalda juures järsult.

Enam-vähem umbjärv. Vesi on oliivroheline vi rohekaskollane, tavaliselt vähese läbipaistvusega (1-1,3 m), mis mnikord vib olla suurem (1966. a. juunis 2,8 m). Vesi on vähem kihistunud kui teistes Paunküla järvedes. Talvel jääb järv ummuksile. Kevadtalvel ilmuvat veepinnale roostene "maage", mille mjul kalad surevat.

Taimestik oli 1966. a. liigivaene (11 liiki), kuid rohke. Üsna bakteriterikas järv. Enamasti sügise poole toimub tugev sinivetikate itsemine; zooplankton on suhteliselt vaene. Phjaloomastik on üsna suure asustustihedusega.

Et järv jääb talviti ummuksile, on kalastik märgatavalt vaesunud. Rohkesti leidub vaid kokre, kuid see on väike ja khn.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
Kalale.ee KIK