Nõmme järv (Nõmmjärv, Järvesilla järv)

Nmme järv,kaNmmjärv, Järvesilla järv

Harjumaal, Kue vallas, Krvenurga küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 456 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6551969 59°5'54" N
Y 581852 25°25'42" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood:VEE2041600

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK