Larvi järv

Larvi järv

Harjumaal, Nissi vallas, Siimika küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,7 ha, kaldajoon 568 m, pikkus 220 m, laius 150 m, suurim sügavus 1,5 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6557500 59°9'21" N
Y 508030 24°8'25" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Keskmise karedusega kihistumata;kalgiveeline segatoiteline
KKR kood:VEE2028700

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK