hüper(eu)troofne järv (ülirohketoiteline järv, liigtoiteline järv)

Hüper(eu)troofne ehk ülirohketoiteline järv, ka liigtoiteline järv

Järv, kus on väga krge toitainete sisaldus ja ülemäärane taimestik. Järvedes esineb hävitavaid veeitsenguid.

Tavaliselt juavad järved hüpertroofse tasemeni inimtegevuse mjul, näiteks väetiste kasutamine järve valgalal. Hüpertroofseid järvi üldiselt inimene ei kasuta, tavaliselt on nende järvede ökosüsteem väikese hapnikusisalduse tttu vaene.

Tavaliselt hüpertroofseid järvi eraldi järvetüübina välja ei tooda, nad kuuluvad eutroofse järve alamtüüpi

Alikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)
eutroofsus (rohketoitelisus)
eutroofne järv (rohketoiteline järv)
Kalale.ee KIK