hüper(eu)troofne järv (ülirohketoiteline järv, liigtoiteline järv)

Hüper(eu)troofne ehk ülirohketoiteline järv, ka liigtoiteline järv

Järv, kus on väga kõrge toitainete sisaldus ja ülemäärane taimestik. Järvedes esineb hävitavaid veeõitsenguid.

Tavaliselt jõuavad järved hüpertroofse tasemeni inimtegevuse mõjul, näiteks väetiste kasutamine järve valgalal. Hüpertroofseid järvi üldiselt inimene ei kasuta, tavaliselt on nende järvede ökosüsteem väikese hapnikusisalduse tõttu vaene.

Tavaliselt hüpertroofseid järvi eraldi järvetüübina välja ei tooda, nad kuuluvad eutroofse järve alamtüüpi

Alikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

troofsus (toitelisus)
eutroofsus (rohketoitelisus)
eutroofne järv (rohketoiteline järv)
Kalale.ee KIK