eutroofne järv (rohketoiteline järv)

Eutroofne ehk rohketoiteline järv

Järv, kus on krge toiteainete sisaldus ja seetttu krge esmane produktiivsus.

Väike mineraalainete sisaldus ja tavaliselt krge huumusainete sisaldus.

Rohketoitelistes järvedes esineb sageli veeitsenguid, mille tttu järve vesi on sogane ja vee kvaliteet madal.

Sääraste järvede phjakihid on sageli hapnikuvaesed, äärmisel juhul täiesti hapnikuta, ja sellest tulenevalt ei saa seal elada kalaliigid, kes vajavad hapnikurikast vett, näiteks forell.

Hapnikuvaegus on omasem eeskätt madalatele järvedele.

Eestis on eutroofsed järved näiteks Vrtsjärv ja Vasula järv.

Allikas:
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

hüper(eu)troofne järv (ülirohketoiteline järv, liigtoiteline järv)
troofsus (toitelisus)
eutroofsus (rohketoitelisus)
eutrofeerumine (eutrofikatsioon)
Kalale.ee KIK