troofsus (toitelisus)

Troofsus ehk toitelisus†

Mingis veekogus selle aineringes liikuvad orgaanilised (humiinained) ja anorgaanilised ained (mineraalained ja biogeenid), mis ringlevad nii veesambas kui veekogu setteis, kusjuures troofsus v√§ljendab nende √ľhendite hulka, liikumiskiirust ja akumuleerumisintensiivsust pűhjasetteisse.

Harvemini műistetakse troofsusena veekogu esmase produktsiooni (so taimeproduktsiooni) intensiivsust.

Troofsus on veekogude (eriti j√§rvede) t√ľ√ľpideks liigitamise aluseid ja √∂koloogiline tegur, mis m√§√§rab j√§rve elustiku kujunemise. N√§iteks oligotroofsed, d√ľstroofsed ja eutroofsed j√§rved.

Allikad:
Eesti Ents√ľklopeedia, 9. k√∂ide, 1996
http://et.wikipedia.org

Vaata lisaks:

siderotroofne järv (rauatoiteline järv)
semid√ľstroofne j√§rv (poolhuumustoiteline j√§rv)
h√ľper(eu)troofne j√§rv (√ľlirohketoiteline j√§rv, liigtoiteline j√§rv)
halotroofne järv (soolatoiteline järv)
d√ľseutroofne j√§rv (segatoiteline j√§rv)
eutrofeerumine (eutrofikatsioon)
mesotroofne järv (kesktoiteline järv)
eutroofsus (rohketoitelisus)
eutroofne järv (rohketoiteline järv)
semid√ľstroofne j√§rv (poolhuumustoiteline j√§rv)
oligotroofsus (vähetoitelisus)
oligotroofne järv (vähetoiteline järv)
d√ľstroofsus (huumustoitelisus)
d√ľstroofne j√§rv (huumustoiteline j√§rv)
d√ľstroofne j√§rv (huumustoiteline j√§rv)
alkalitroofne järv (lubjatoiteline järv, allikatoiteline järv)
Kalale.ee KIK