umbjärv

Umbjärv on järv, millel puudub nähtav pindmine sisse- ja väljavool

Laiemas mistes on "umbjärv" järv, millel puudub väljavool ehk on sisuliselt sama, mis suubumisjärv.
Mned autorid peavad umbjärveks veekogu, mis ei voola (maailma)merre.

Enamik atmosfäärist mahalangenud veest juab läbi jgedevrgustiku, järvede, märgalade vi aurumise maailmamerre.
Umbjärvede geograafiline eraldatus (näiteks mäeahelike tttu) vi suur kaugus maailmamerest aga pärsib seda.

Sageli on umbjärved suhteliselt suure mineraalsusega.
Kuna umbjärvede väljavool (veevahetus) toimub üksnes aurumise ja infiltratsiooni kaudu, on need keskkonnasaasteainetele tundlikud.

Tuntuimateks umbjärvedeks on maailmas Kaspia meri, Araali meri, Balka¹i järv, Eyre'i järv jt.

Allikad:
EE 10. köide, 1998.
http://et.wikipedia.org

Kalale.ee KIK